Met de klimaatcrisis en en extreme weersomstandigheden verspreid over deze aarde, en soms extreme droogten, vestigt deze reeks foto’s met de thema
‘Water voor leven’ onze aandacht hierop. De bedoeling is dat dit ons doet nadenken, hoe groot is mijn ecologische voetafdruk op deze mooie aarde die wij als cadeau gekregen hebben om goed naar om te zien. Hoe leven wij in verantwoordelijkheid om zorgzaam met deze mooi schepping om te gaan?

De foto’s zijn beschikbaar voor expositie, voor bewustmaking van hoe wij omgaan met ons planeet en hoe dit de klimaat en water beïnvloed. Neem contact op via de contactformulier:

With the climate crisis and extreme weather conditions in several places around this world and sometimes combined with extreme droughts, this series of photos with the theme “Water for life” draws our attention to this. The intention is that this makes us think, how big is my
ecological footprint on this beautiful earth that we have received as a gift to care for. How do we live in responsibility for taking good care of this beautiful creation?

The photos are available for exhibition and/or for sale, to make us aware of how we treat our planet and how this influences climate and water.

Send a message if you are interested in exhibiting the photo series ‘Water for life’.

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message